ชูสามพรานโมเดลชุมชน ‘อินทรีย์’

ชูสามพรานโมเดลชุมชน ‘อินทรีย์’ สสส.ตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก25จังหวัด50ตลาด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานสังคมสุขใจ “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน” จัดโดย ททท. ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐมว่า ขอชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจที่ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติจนเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งในนครปฐมและใกล้เคียง ถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืน นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า งานสังคมสุขใจทำให้เกษตรกรใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งได้รู้ถึงปัญหาและโอกาส เพื่อพัฒนาแปลงปลูก ผลผลิต รวมถึงการแปรรูปให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ด้าน นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.หนึ่งในองค์กรที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล กล่าวว่า สามพรานโมเดลถือเป็นต้นแบบของชุมชนอาหารอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนครปฐมเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ต้นแบบโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชาชนของสสส. ประกอบด้วย สงขลา จันทบุรี เชียงราย นครปฐม และขอนแก่น ซึ่งตลาดสุขใจทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้มาซื้อขายกันในราคาที่รับกันได้ โดยในปี 2561 สสส.มีเป้าจะขยายเพิ่มอีกใน 25 จังหวัด รวม 50 ตลาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth