การผ่อนปรนในการติดหนี้

เกษตรกรดิ้นรนได้รับการผ่อนปรนในการติดหนี้ที่มีคณะรัฐมนตรีอนุมัติโปรแกรมมูลค่า 16 พันล้านบาทที่ให้สำหรับการระงับการชำระคืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 85,34 พันล้านบาทเพื่อสร้างทางรถไฟสองสายซึ่งเชื่อมต่อกับอำเภอเด่นชัยเชียงรายและเกาะช้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเศรษฐกิจในภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าว

ว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบในเรื่องการให้ความช่วยเหลือหนี้สาธารณะคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเลื่อนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในระยะเวลาสามปีและมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดภาระ โครงการจะเริ่มขึ้นในวันนี้และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เขากล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี